Renske

Waarom doen mensen wat ze doen? Waarom gaat het bij de een super en wil het bij de ander niet lukken? Hoe zitten mensen in elkaar? Onder welke omstandigheden komen ze het beste tot hun recht? Hoe kan een organisatie er voor zorgen dat de medewerkers beter op hun plek zitten? Dat zijn vragen die me al een tijd bezig houden. 

Mijn uitgangspunt is, alles is al aanwezig in een persoon. De kunst is om te kijken wat er is en daar zo veel mogelijk ruimte aan te geven. Vanuit daar ga je kijken of hoe dat aansluit bij de rollen die iemand heeft.

Mijn kracht is mijn vernieuwende blik op mensen en organisaties. Daardoor kan ik je vaste en belemmerende, denkpatronen bevragen. Ik doorzie situaties snel en kan het van een andere kant belichten.

Lees ook mijn blog over wat TMA voor mij betekent en kijk op LinkedIn als je wil weten wat ik tot nu toe gedaan heb.

In dit filmpje vertel ik ons verhaal: